top of page
01.png
03.png
02.png

動物們來開派對囉!

讓我們用豐富獨特的想像力,

為動物們換上漂亮的衣裳、烹煮美味的料理;

譜上美妙的樂曲,來一場盛大的森林嘉年華吧!

​展出者
EXHIBITORS

Sophia Ji

Sophia Ji


你恩畫圖

Ni N Drawing


DER

DER

草棉谷 RONG

RONG


張筱琦

Chang Hsiaochi


許 西

Sisi


​陳芳怡

Chen Fang-Yi


SHEN

SHEN


黑耳​

Black Ear


補補貓.大衛煮愛

BuBuCat.DavidCooksLove

PARTY TIME
​展覽時間


12月01日~12月19日

黑耳

黑耳

草棉谷 RONG

草棉谷 RONG

張筱琦

張筱琦

SHEN

SHEN

Sophia Ji

Sophia Ji

補補貓.大衛煮愛

補補貓.大衛煮愛

DER

DER

陳芳怡

陳芳怡

許 西

許 西

你恩畫圖

你恩畫圖

bottom of page